TIN TỨC

Thông báo “Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định” và “Nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp”

Bệnh viện Nhân dân Gia Định trân trọng Thông báo “Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định” và...

CHUYÊN KHOA

Hoạt động nổi bật


DỊCH VỤ