Truyền thông giáo dục sức khỏe - Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mời mọi người quan tâm tham dự một hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao tỷ lệ bệnh nhân có nhận thức đúng đắn về Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính!


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video