Thông tin kết quả xét tuyển viên chức vòng 2

Thực hiện theo kế hoạch Sở Y tế đã phê duyệt, được sự đồng ý của Ban Giám đốc, ngày 28/2/2020 phòng Tổ chức cán bộ thực hiện việc Xét tuyển viên chức năm 2019.

Nay bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin kết quả xét tuyển viên chức vòng 2:

Danh sách phê duyệt kết quả viên chức


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video