Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức

Căn cứ Công văn số 6591/SYT-TCCB ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch số 936/KH-NDGĐ của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định ngày 02/10/2019 về việc xét tuyển viên chức năm 2019.

Nội dung bao gồm: (Bấm để vào trang liên kết)

1. Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

3. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển

4. Thông báo triệu tập thí sinh Vòng 2

5. Bộ câu hỏi kiến thức chung tham khảo 

 


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video