Thông Báo Số 7385/TB-SYT Ngày 15/11/2018 Về Công Bố Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định Là Cơ Sở Khám Bệnh, Chữa Bệnh Đủ Điều Kiện Là Cơ Sở Thực Hành Đào Tạo Hệ Chính Quy Cử Nhân Điều Dưỡng Chuyên Ngành Gây Mê Hồi Sức, Cử Nhân Kỹ Thuật Y Học, Cử Nhân Xét Nghiệm Của Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

   Xin xem chi tiết


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video