Thông báo “Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định” và “Nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp”

Bệnh viện Nhân dân Gia Định trân trọng Thông báo “Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định” và “Nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp” như sau:

Thông báo “Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định” và “Nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp” :

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

Danh sách công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video