Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bệnh viện Nhân dân Gia Định trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2021.


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video