Nội quy và quy chế tuyển dụng viên chức năm 2022

Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông báo nội quy và quy chế tuyển dụng viên chức năm 2022 được tổ chức vào ngày 30/11/2022 với nội dung như sau:

Nội quy tuyển dụng viên chức năm 2022

Quy chế tuyển dụng viên chức năm 2022

Sơ đồ phòng thi

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 2

Danh sách người đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển viên chức năm 2022 do không đóng lệ phí dự thi


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video