Hiệu quả nuôi dưỡng của súp calor có bổ sung đạm theo mức độ dị hóa ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng

Hiệu quả nuôi dưỡng của súp calor có bổ sung đạm theo mức độ dị hóa ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video