Danh sách tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức năm 2022

Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông báo "Danh sách tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức năm 2022" như sau:

Danh sách tổng hợp điểm thí sinh dự tuyển viên chức năm 2022

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức 2022


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video