Thông báo số 6503/TB-SYT ngày 10/10/2018 về công bố Bệnh viện Nhân Dân Gia Định là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành đào tạo hệ chính quy Y đa khoa của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (sinh viên Y3, Y4, Y5, Y6)

 Đính kèm chương trình của Y đa khoa: Xin xem chi tiết


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video