BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

Bệnh viện đã triển khai Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) và mang lại những hiệu quả.

Vui lòng xem tại đây


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video