TIN TỨC

Nội quy và quy chế tuyển dụng viên chức năm 2022

Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông báo nội quy và quy chế tuyển dụng viên chức năm 2022 được tổ chức vào ngày 30/11/2022 với nội dung như sau:

CHUYÊN KHOA

Hoạt động nổi bật


DỊCH VỤ